Til dere som er opptatt av sikkerheten ved lekeplasser og lekeplassutstyr

Skal vi etablere norsk standardiseringskomité for lekeplassutstyr?

Standard Norge inviterer til informasjonsmøte for å undersøke behovet for en norsk standardiseringskomité for lekeplassutstyr. En standardiseringskomite vil være et forum der medlemmene diskuterer forslag til utvikling av nye standarder, utarbeider kommentarer til standarder som er på høring, diskuterer fortolkning av gjeldende standarder og håndtere andre aktuelle saker om standardene for lekeplassutstyr. Aktuelle deltakere i en slik komite er produsenter og leverandører av lekeplassutstyr, offentlige og private eiere av lekeplasser, de som monterer lekeplassutstyr, lekeplassinspektører, landskapsarkitekter, anleggsgartnere og andre som planlegger uteområder for lek og andre organisasjoner/personer med kompetanse om barn, aktiviteter og lekeområder.

Dato: tirsdag 3. september kl 12.00 – 15.00

Hvor: Standard Norges lokaler, Mustadsvei 1 på Lilleaker i Oslo

Foreløpig dagsorden for møtet

 • Velkommen
 • Hvilke standarder for lekeplassutstyr har vi og hvilke jobbes det med?
 • Hva skjer i den europeiske komiteen for sikkerhet ved lekeplassutstyr (CEN/TC 136/SC 1)?
 • Er det behov for en norsk standardiseringskomité for lekeplassustyr?
  • Oppgaver
  • Rammebetingelser
  • Synspunkter fra møtedeltakerne
 • Oppfølging etter møtet

Påmelding til møtet sendes til prosjektleder Guri Kjørven, e-post: gkj@standard.no, senest fredag 30. august.