Vi følger situasjonen med koronaviruset tett – og vurderer alle våre kurs fortløpende. 

De fleste av våre kurs samler mellom 10-15 personer, og er følgelig ikke underlagt de strenge restriksjonene som blant annet Oslo kommune har innført for arrangement. Men siden mange av våre medlemmer har fått reiserestriksjoner av sin arbeidsgiver, så vil dette også kunne få konsekvenser for noen av våre arrangementer.

Forøvrig følger vi Folkehelseinstituttets informasjon og råd:

Folkehelseinstituttets temasider om koronaviruset