Publikasjoner fra Kulturdepartementet2020-07-13T16:38:13+02:00

Kulturdepartementet har utgitt en rekke veileder og andre dokumenter som omhandler bygging, drift og vedlikehold av ulike typer idrettsanlegg, Her finner du en oversikt over disse: Kulturdepartementets publikasjoner om idrettsanlegg

Bestilling:

Der det ikke er andre henvisninger, bestiller kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner publikasjoner fra:

Departementenes servicesenter
Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 20 00
Faks: 22 24 95 95
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.

Gå til toppen