forside av boken IdrettsanleggHelene Bugge, red.

Drift og vedlikehold

Dette er en oppdatert bok om driftsoperatørens oppgaver i forhold til idrettsanlegg og utstyr. I løpet av de siste årene har det kommet til et stort antall nye anlegg såvel som ny teknologi innen feltet med alt hva det innebærer av nytt utstyr og brukermuligheter. Mange nye idretter er også i ferd med å få en utbredelse i Norge.

Boka har fokus på den grunnleggende fagteorien for elever som tar Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag. Ut fra utviklingen i faget og behovet for oppdatert fagkunnskap er det gode grunner for å se dette verket som en godt egnet oppslagsbok for driftsansvarlige i kommuner, lærebedrifter, foreninger og idrettslag landet rundt. Læreboka er også et viktig supplement til brevkurset for de som velger å ta fagbrev  etter mange års praksis på idrettsanlegg.

Boka kan bestilles her: Idrettsanlegg – Drift og vedlikehold