Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea)

Mattilsynet sender på høring forslag til oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea). Grunnen til dette er at askeskuddsjuke nå er allment utbredt.

Høringsbrev, forskriftsutkast og liste over høringsinstanser ligger på Mattilsynets hjemmeside:

 

Høring – Mattilsynet

Kommentarer til høringen, merket med saksnummer 2018/106550, skal sendes inn via samme side. Alle høringssvar vil bli offentliggjort samme sted.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsfrist: 5. oktober 2018.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:

Kåre Jakob Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 84 39

Vennlig hilsen

Hege Marie Salseng

Rådgiver

Seksjon planter 

Mattilsynets hovedkontor