Foreløpig program og link til påmelding ligger nå ute på nettverkssidene:

Nettverkssamling i Trondheim 2018