FriFot konseptet (skolens nye utendørs gymsal/lekegrind) har blitt en del avspillemiddelordningen for 2019. Et historisk gjennomslag for et unikt samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund.
I det regjeringsoppnevnte «Fjørtoftutvalget», som kom med sine konklusjoner vedrørende bygging og lokalisering av fremtidens idrettsanlegg, var en av konklusjonene tydelig; «Fremtidens idrettsanlegg bør i størst mulig grad lokaliseres til skolens uteområde/nærområde». Stedet der barn og unge i oppholder seg hverdagen. Dette er NFF og NFIF sitt svar og bidrag til dette.

Bilde: FriFot Finnøy med 220 m løpebane, 60×40 kunstgressflate, 60 m sprintfelt. Skolen med 1-10 klasse, SFO, barnehage og flerbrukshall omkranser det hele. Alt er plassert midt i kommunesenteret.