Trondheim kommune fått en bestilling fra sin kommunaldirektør om å forbedre forutsigbarheten for både kommunen og utbyggere/ tiltakshavere når de private har et rekkefølgekrav om å etablere offentlig infrastruktur – og spesielt offentlig grønnstruktur.

Kan dere hjelpe dem med å lage gode forslag ved å dele deres erfaringer med denne type utbygging av offentlig grønstruktur?

De har laget et skriv, som de ønsker flest mulig svar på innen 14. september. På forhånd takk!

Forespørsel erfaringer andre kommuner