Kunstgress

Nedenunder finner du flere av foredragene fra årets kurs på kunstgress. Noen av foredragene er forholdsvis store, så det er ikke alle vi kan legge ut. Ta evt kontakt med oss på badparkogidrett@nih.no

Bergen kommune: Handlingsplan for bruk og drift av Kunstgressbaner OBS denne er laget før nye krav i forskrift er vedtatt

2019: Ny forskrift på høring – workshop

Nedenunder finner du foredragene fra workshopen:

Miljødirektoratet Vestli

NFF Myhrvold

NFF Kvalheim

Asker kommune Olsen

Bilde til fri bruk og trykk ved baner «Børst av granulatet»:

Bilde Børst av granulatet NFF

Miljødirektoratets sider ang høring ny forskrift

Informasjon fra Norges Fotballforbund om Kunstgress og granulat:

NFF_1_Vinterdrift

NFF_2_Vårklargjøring

NFF_3_Drift og vedlikehold

Granulat utenfor kunstgressbanen les mer

Svendstuen skole tester ut nytt miljøvennlig granulat les mer

NFF’s sider om anleggsutvikling

Kunstgresseminar 2019:

Nytt fra Norges Fotballforbund – Geirfinn

Nytt på utstyrsfronten – Tor Mjøen, Parkmaskiner

Kunstgresseminar 2018:

Bjørn Aas_NTNU-SIAT

Carsten Sigvert_Genan

Ole Fredriksen_KUD

Rune Titlestad_Bergen kommune