På grunn av sykdom er Energiseminaret 6.-7. februar dessverre avlyst. Det vil bli satt fokus på energibruk, og driftsmetoder på vårt seminar «Drift og vedlikehold av  idrettsbygg og idrettsanlegg» som arrangeres 22. oktober i Oslo.