Mattilsynet sender med dette forslag til endringer i forskrift 8. januar 2020 nr. 51 om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (forskrift om tiltak mot pærebrann) på høring.

I etterkant av kommune- og regionreformen og i henhold til resultatene av undersøkelsene for pærebrann i 2019, er det nødvendig å oppdatere forskriftens bestemmelser om hvilke kommuner som er berørt av pærebrannforskriften. Forskriften er en soneforskrift og vil bli fastsatt av Mattilsynet.

 

 

Høringsbrev, forskriftsutkast og høringsliste ligger på Mattilsynets internettside.

Høringsinnspill skal sendes inn via samme side. Alle innspillene vil bli offentliggjort samme sted.

Høringsfrist: 15. april 2020.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:

Hilde Paulsen – Hilde.Paulsen@mattilsynet.no

Randi Knudsen – Randi.Knudsen@mattilsynet.no