Velkommen til digitalt Landsmøte 2021!

Årets Landsmøte blir avholdt digitalt på Teams, mandag 30. august 2021, kl. 08.45-12.00. Normalt ville Landsmøtet blitt arrangert i forbindelse med Landskonferansen, som dessverre ble avlyst i år grunnet Covid-19. Heldigvis har vi lysere tider i vente, og gleder oss til å møtes til neste Landskonferanse og -møte.

Hvem kan delta?
Landsmøtet er åpent for at alle påmeldte kan delta, men kun medlemmer er stemmeberettiget.

Kommuner mellom 20.000 – 50.000 innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Kommuner over 50.000 innbyggere er representert på landsmøtet med tre stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme.

Mer informasjon og påmelding finner du her

Fullstendige saksdokumenter finner du her