Disse læreplanene gjelder blant annet: Anleggsgartner og drift av utendørs idrettsanlegg

Minner om at frist for å komme med innspill på vg2 og vg3 planen er 31. august.

Her finner du høringsdokumentene: Bygg- og anleggsteknikk høringsdokument