Under Festmiddagen på Norges største møteplass for bade- og svømmepersonell, Badeteknisk 2021, ble BAD PARK OG IDRETTs Hederpris tildelt Reidar Nesheim. Juryens begrunnelse kan leses nedenfor:

«I år tildeles prisen til en ildsjel, som gjennom et langt og aktivt liv har satt sitt preg, ikke bare på svømmesporten, men også på sikkerheten i bassenganlegg over hele Norge.

Hvor mange som kan takke vedkommende for at innbyggere i kommuner over hele landet kan besøke bassenganleggene i trygg visshet om at de møter personell som er drillet i sikkerhet, livredning og beredskap er uvisst. Men det er mange. Bare hos oss, i BAD, PARK og IDRETT, har denne ildsjelen utdannet flere enn 100 godkjente instruktører i Livredning og beredskap gjennom kursstigen BAD.

Disse over 100 godkjente instruktørene drar hjem til heimkommunen sin og holder antall kurs for egne ansatte og lærere i svømmehaller og kommuner i heile landet vårt. I tillegg har han forfattet bøker, blant annet boka Livredning i skole og fritid.

I en tidsperiode som strekker seg over 50 år har han satt sine spor i mennesker, fag og virksomheter. Han omtales av flere som blant en av de beste å jobbe med av instruktører, han er godt likt og høyt ansett.  Så på vegne av alle de han har påvirket gjennom disse årene takker vi for et engasjement som vil fortsette å sette sine spor i mange år fremover.

Hedersprisen 2021 tildeles Reidar Nesheim.«

Nytt for i år var at vi også delte ut to andre bransjepriser, Nykommerprisen (et svømme-/badeanlegg som er åpnet etter forrige Badeteknisk – dvs. etter 2019 i år) og Årets Utstiller. Førstnevnte ble tildelt Orklandbadet og Årets Utstiller ble EnviroProcess.

Vi gratulerer!