C IDRETT: Granåsen idrettspark, Flatåshallen, Områdeløft Saupstad – Kolstad

Granåsen idrettspark

Foto: Trondheim kommuneIdrettsparken på Granåsen er Trondheims hovedarena for vinteridretter som hopp, langrenn og kombinert. I tillegg finnes det her skiskytingsanlegg og rulleskiløype. Granåsen Idrettspark er en inngangsport for marka og er derfor en fin startpunkt for de mange skiløypene i området. Nå står anlegget foran en større forandring og mer om dette kan leses om i linken under.

Link: Trondheim kommune – Utbygging Granåsen

Flatåshallen fotball og håndball

Illustrasjon: Selberg Arkitekter As

Flatåshallen består av en innendørs fotballbane samt en flerbrukshall med treningsrom, møterom og lager. Ved siden av hallen ligger en kunstgressbane som er granulatfri. Flatåshallen er Norges første ferdigstilte prosjekt der man har brukt metoden Best Value Procurement (BVP).

Link: Gode Idrettsanlegg – Flatåsen – Flerbrukshall

Link BVP: Anskaffelser.no – BVP

Områdeløft Saupstad – Kolstad

Områdeløftet skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Programmet er et sammarbeid mellom Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamffunn.

Link: Trondheim kommune – Områdeløft Saupstad – Kolstad