A Nærmiljø: Havstad sykkelpark –  Skjermvegen – Ladekaia

Havstad sykkelpark,

  

Foto: Trondheim kommune

Havstad sykkelpark er et nærmiljøanlegg som tilbyr fart, hopp og lek for alle som ønsker det. Parken er et nærmiljøanlegg der Trondheim kommune står for drift og brukerne av parken bidrar med vedlikehold.

PDF: Havstad sykkelpark – Trondheim kommune

Link: Trondheim.no – Havstad sykkelpark

Nyhetsreportasje, youtobe, produsert av Alexander Sætre: Havstad Sykkelpark

Skjermvegen

Foto: Ingunn Grøtte, Trondheim kommune

Skjermvegen er friområde under oppgradering som skal bestå av aktiviteter som skatebowl, sykkelløype og ballområde mm. I tillegg kommer lekeapparater, fotball og frisbeefolf, grillplass. Trondheim kommune håper at oppgraderingen fører til mer aktivitet og at det fungerer som et møtested for barn og unge og beboere i nærmiljøet.

Link: Trondheim 2030 – Skjermvegen

Ladekaia,

 

Foto: Trondheim kommune

Foto: Camilla Coldevin.

Ladekaia er et uformelt serveringssted med beliggenhet like ved den populære Ladestien. Ladekaia har vært med på å forvandle området fra å være et lite innbydende sted til et sted som innbyggerne og turister valfarter til. Gjennom et samarbeid mellom private gründere, NTNU og kommunen som eier bygningene, ble stedet realitet.

Ladekaia ble vinner av Byggeskikkprisen 2016

Dokument fra Trondheim kommune: Befaringskort – Østmarkneset

Link: Trondheim.no – Ladekaia