Presentasjonene fra Badeteknisk 2021, fordelt på de ulike dagene:

Onsdag:

Åpningsforedrag: Hva blir den nye normalen for drift av bade- og svømmeanlegg etter corona-pandemien? Hvordan påvirkes bade- og svømmeanlegg i en pandemi, og hvordan kan vi tilpasse våre anlegg for at vi bedre kan håndtere evt. nye virus-utbrudd i fremtiden? v/konsernsjef Mille Ørnmark, We-group, Sverige

Bakterieflora – hvordan holde bassenget fritt for bakterier når det ikke er i bruk? v/Øystein Amundsen, ENWA Badeanlegg as

Hva koster et bade- og svømmeanlegg? Svømmehaller er idrettsanlegg som krever høye investeringer, og ofte ryker budsjettet før anlegget åpner, v/Kenneth Olafsen, OPV Consulting AS, og student Haakon Bergsholm fra NTNU

Orklandsbadet åpnet mitt i pandemien – hvordan har det gått? v/Geir Mule, daglig leder i Orklandsbadet

Torsdag:

Badstubading på full fart inn på markedet – energi, konstruksjon og drift – bacheloroppgave ved NTNU 2021, v/Bjørn Aas, overingeniør institutt for bygg- og miljøteknikk/Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU

Barfotgang i bade- og svømmeanlegg – utforming i forbindelse med rehabilitering av eksisterende anlegg, v/Oliver Kofler, prosjektleder i plan- og prosjektavdelingen Oslobygg KF

Renhold og vedlikehold hånd i hånd – utfordringene står i kø for både nye og gamle bade- og svømmeanlegg, v/Beate L. Hjertenes, arbeidsleder renhold og sikkerhet i Askerbadene

Flytemidler i bade- og svømmeanlegg – renholdsbehov og -metoder, BSc-oppgave NTNU 2021, v/Bjørn Aas, overingeniør institutt for bygg- og miljøteknikk/Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU

Gode råd fra en standard er ikke lovpålagt, v/David Koht-Norbye, dgl. leder Badeconsult

Informasjon fra Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet – ny målbok for bade- og svømmeanlegg – bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, v/Alice C. Boyd, seniorrådgiver Kulturdepartementet

Standarder som eksisterer og som forventes vil komme, med en vurdering av hvordan disse kan gjøre bade- og svømmeanlegg tryggere, v/Mille Ørnmark, konsernsjef i We-group, Sverige

Mer aktivitet for investeringene – Flesberg kommune, v/Oddvar Garaas, ordfører Flesberg kommune

Fredag:

Nye retningslinjer for bade- og svømmeanlegg i Sverige – hva kan Norge forvente i fremtiden? v/Henrik Janson, Enviroprocess Sverige

Verdens største leverandør av leke- og badeutstyr til både innendørs og utendørs bade- og svømmeanlegg, presenterer hva som finnes og hva som er ventet å komme på markedet, v/Sirko Adler, leder for forretningsutvikling i WhiteWater

Nå kan du med enkle verktøy forbedre den økonomiske driften av ditt bade- og svømmeanlegg, v/Marthe Johanne Stenersen, leder prosjektavdelingen i Klubben as

Automatisering, effektivisering og forenkling av drift og sikkerhet – bruk av digitale AI-løsninger, v/Tor Petter Johansen, norsk ISO 20380-ekspert

Utfordringer med sirkulasjon og renhold i basseng med hev- og senkbar bunn – erfaringer fra Norges Idrettshøyskole (NIH), v/Tore Sundby og Jon Wik Hveding ved eiendomsavdelingen på NIH

Materialer for konstruksjon – hva skal man ta i betraktning ved ventilering og nye tekniske installasjoner, v/Mille Ørnmark, konsernsjef We-group, Sverige

Driftsoppfyljing av symjehallar – implementering, bruk og praktiske eksempel med Fyret på Jøa som eksempel, v/Ole Øiene Smedegård, siv. ing. og doktorgradsstipendiat Cowi og SIAT

Bade- og svømmeanleggenes utvikling gjennom historien – og hvordan vil utviklingen gå videre? Samtale og eksempler i plenum