Fortjener ditt anlegg å bli kåret til Årets idrettsanlegg 2022?

Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og egenorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.

Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr. 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Søknadsskjema er nå stengt.

Søknadsfrist: 28. april!

Bilder fra fjorårets vinner: Åsane Arena – Vestveggen: