Fortjener ditt anlegg eller din kommune å vinne prisen Årets Idrettsanlegg 2021? 

Prisen Årets Idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Vinneren av Årets idrettsanlegg vil få tildelt kr 30 000 i prispenger. I tillegg til en plakett som monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Idrettsanlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget som beskriver kriteriene og inneholde bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. 

Statutter finner du her

Annonse og tidligere vinnere finner du her

Vi har fått inn mange gode søknader til Årets idrettsanlegg. For dette er vi veldig takknemelige, og vi gleder oss veldig til å gå igjennom søknadene! Første møte med juryen er planlagt i starten av mai.