Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen skal deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s landsmøte 20.-21. mai 2019.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. Det kan søkes flere ganger.

Mer informasjon: Alice C. Boyd, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: badparkogidrett@nih.no
Utvidet frist: 15. mars 2019.

Du finner elektronisk søknadssjema her:

Elektronisk søknadsskjema for Årets Idrettsanlegg 2019

Ved fornyelse - vennligst skriv år søknaden ble sendt inn her.

Browse...

Maks. størrelse er 10MB

Please wait...