Etter pressekonferanse 7. mai – har vi fått bekreftet at det går mot en enda større gjenåpning av samfunnet. Følgende trinn gjelder:

Trer i kraft umiddelbart
Idrettshaller åpnes. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
Full trening for eliteserien i fotball, ingen kamper før 15. juni.
Tillatt med arrangementer med inntil 50 deltagerne på offentlig sted, der deltagerne kan holde minst 1 meter avstand til hverandre.

Fra 11. mai

Barne- og ungdomsidrett: Det lages veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball.

Fra 1. juni
Organisert svømming, inkludert skolesvømming, tillates.

Fra 15. juni
Kamper i Eliteserien kan spilles, men med tomme tribuner.
Badeland og svømmehaller åpnes for publikum – forutsatt smitteverntiltak er på plass
200 personer kan samles igjen, fortsatt et avstandskrav på inntil 1 meter.

Åpning av bade- og svømmeanlegg for publikum forutsetter at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet frem til forsvarlige smitteverntiltak.

Regjeringens plan og justering av koronatiltak