Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen skal deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s Anleggsseminar i Oslo, juni 2020.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter.

Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget.

Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.
Det kan søkes flere ganger.

Du finner elektronisk søknadsskjema lenger ned på siden.

Mer informasjon: Alice C. Boyd, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: badparkogidrett@nih.no

Søknad sendes BAD, PARK og IDRETT innen 15. mars 2020.

Elektronisk søknadsskjema for Årets Idrettsanlegg 2020